• Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC THANH TOÁN:

1. THANH TOÁN BẰNG THẺ TÍN DỤNG HOẶC CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

Trong quá trình đặt hàng, hãy chọn hình thức thanh toán trực tuyến phù hợp.

Hotline: 0913 968 938 và Chuyển khoản theo thông tin dưới đây:

Chủ tài khoản: 

Số tài khoản : 

Tại Ngân hàng 

0913 968 938
0913 968 938